sap-xml-narocila

Pregled naročenih artiklov, podatki pridobljeni iz SAP orders XML datotek