Arhiv kategorij: Prehrana

Slabe in dobre (oziroma boljše) prakse reje in odnosa do živali

Pri industrijski reji živali, ki je v današnjem svetu  v letu 2023 najbolj pogosta, prihaja do neupravičene in nepotrebne, predvsem pa pretirane zlorabe živali. V članku so primerjave različnih načinov rej in odnosov do živali ter predlogi, kako lahko vsejed, vegetarijanec in človek, ki hrani mesojede živali (tudi “vegan” oz. rastlinojed), prispeva k zmanjšanju tega zla.

Ko govorim o reji, imam v mislih širši pojem – načrtno ukvarjanje z živalmi, krmljenje živali bodisi v gospodarske namene bodisi za zadovoljevanje kakršnih koli svojih čutnih potreb in interesov, najsibodo sebični ali altruistični.

POTROŠNIK USMERJA TRG

Potrošnik ima moč vplivati na tok dogajanja na trgu. Ti imaš možnost bojkotirati celotno paleto prodajanih stvari, ki so v celoti ali delno iz 100% etično sporne reje. Vsak dan, ob vsakem obroku. Nikoli nikomur ne težim, naj ne je mesa. Zagovarjam pa, da je treba opustiti destruktivne navade – kupovanje mesa iz industrijske reje in produkte živali iz takšne reje, pri kateri prihaja do nepotrebne in neupravičene zlorabe živali. S kupovanjem takšnega mesa se namreč takšna početja finančno podpira. Industrijska reja (in včasih tudi kakšna druga) je zelo pogosto huda oblika zasužnjevanja in kraja:

 • pravice do svobodnega gibanja;
 • pravice do naravnega oplojevanja;
 • pravice do skrbi za lastnega mladiča do njegove zrelosti;
 • pravice do pristne opcije evolucije vrste;
 • pravice do raziskovanja, igranja, izkušanja naravnega okolja;
 • pravice do izbire samca / samice.

Obstajajo načini, kako se vsemu zgorjnemu izogniti, ali pa takšno krajo vsaj omiliti, zmanjšati.

Popisano v zgornjih alinejah je kršenje Naravnega zakona. Tak način kršenja naravnega zakona ima destruktivne posledice  – negativno vpliva na psiho človeka, hormone, zdravje človeka. Vse to pa je slab nastavek za razvoj človeške vrste. Programiranje uma v miselnost, da je takšno ravnanje z živalmi v kakršnem koli primeru dopustno, ima nevarno posledico – ob malo drugačni situaciji lahko človek pride na misel, da je tudi ljudem dopustno krasti zgoraj navedeno. Tako ni čudno, da imamo po svetu še danes prisotno moderno suženjstvo.

V kakšnem svetu želiš živeti?

V spodnjih poglavjih navajam nekaj podatkov, kjer se lahko primerja različne vrste rej živali. Vsi podatki spodaj so pridobljeni iz brezplačnega dokumentarca The Carnivore’s dilemma, ki si ga je bilo leta 2023 moč ogledati na strani https://www.waterbear.com/player/62723fd4c47bd87979f05f2f

SVINJE V INDUSTRIJSKI REJI – PRAKTIČEN PRIMER

 • V Veliki Britaniji je 60% svinj rejenih v industrijski reji, 40% pa v odprti reji. V Franciji je v odprti reji le 1% svinj.
 • Večina svinj je umetno oplojenih na isti dan.
 • Svinje so v tako zmešanem okolju, da nekatere zgubijo naravni instinkt za čuvanje otrok in jih zdrobijo. Zato jih od otrok ločijo s polrešetkami.
 • 80% časa svinja leži, nima prostora, da bi se zakotalila.
 • Svinja obdrži otroke za 3 tedne, potem so ji odvzeti.
 • Namen industrijske reje ni rediti prašiče, ampak producirati svinjsko meso. Cilj je producirati čim več mesa v čim krajšem času. Končni cilj je dobiti čim več denarja od tega.
 • Mlade svinje spravijo v majhne zagrajene prostore. Nikoli ne vidijo sveta zunaj.
 • Delavec iz te reje je izjavil, da ne ve, če bi bile nujno srečnejše zunaj in da so zdrave. Problem je, da je bolan njegov um.
 • Odnos med živalmi ter odnos z naravo je v tej reji nepomemben.

EKOLOŠKA REJA SVINJ NA ENI OD FARM

 • Nimajo kletk.
 • Svinje se prosto pasejo po travniku.
 • Vprašanje ali bi svinja pomendrala lastne otroke, ni na mestu.
 • Svinje imajo toplotno izolirano zatočišče.

INDUSTRIJSKA BATERIJSKA REJA PIŠČANCEV ZA MESO

 • Piščanci danes rastejo 2x hitreje, kot leta 1978 in dosežejo 2x višjo težo.
 • Kokoši bi v naravnem okolju, kjer bi bile dokaj varne pred predatorji, živele do 20 let (številko podajam iz praktičnega primera gospe Irene Rotar). V industrijski reji pa jih pogosto ubijejo za meso že ob nekaj mesečni starosti.
 • Življenjsko dobo jim skrajšajo za več kot 10x.
 • Stopnja umrljivosti piščancev v takšni reji je cca 8%, zavoljo neugodnih pogojev.
 • V Nemčiji je tako vzgojenih 95% piščancev. V Franciji je 80% piščancev vzrejenih v zaprtih prostorih. To je 676 milijonov na leto.

PROIZVODNJA JAJC V INDUSTRIJSKI BATERIJSKI REJI

 • Kokoši so zaprte v kletkah.
 • 13 kokoši na 1 kvadraten meter.
 • Letanje je nemogoče.
 • Kokoši nikoli ne vidijo sonca.
 • Svetovno gledano pride 60% jajc od kokoši iz kletk. V Franciji 68%.

PROIZVODNJA JAJC V PROSTI REJI

 • Ni kletk, je pa varen prostor.
 • Kokoši se svobodno odločijo, ali bodo zunaj ali notri.
 • Kokoši prosto letajo, tekajo, se družijo.
 • Umrljivost je zreducirana.
 • Dva problema:
  • Kokoši po letu in pol ubijejo in ne dosežejo naravne starosti 20 let;
  • Kokoši pridejo na farmo od drugod – tam delajo selekcijo med moškimi in ženskami in večino moških malih piščančkov ubijejo;

Svetovno gledano je letno ubitih 5 milijard malih piščančkov, od tega 45 milijonov v Franciji.

REJA ŽIVALI V GOZDU – PRAKTIČEN PRIMER

 • Govedo in svinje živijo prosto kot v divjini, obkrožajo jih drevesa.
 • Hrana raste na drevju, na tleh in v tleh.
 • Ni umetnega oplojevanja (posilstev).
 • Ugodne opcije za evolucijo vrste.
 • Kmetovanje je trajnostno, zemlja pridobiva na humusu, CO2 se fiksira v tla in drevje. Živalski drek preprečuje izhlapevanje vlage iz zemlje.

To je bilo zadnje poglavje, vezano na zgoraj omenjen dokumentarec.

Na https://chat.openai.com/ sem podal vprašanje, ali lahko skrb za kvalitetno prst pomaga k temu, da se metan iz zraka razgradi iz zraka v prst. Odgovor s strani ChatGPT:

To enhance the role of soil in methane reduction:

DOSTOJEN ODNOS DO ŽIVALI

Pod dostojno imam v mislih, da se živali omogoči:

 • možnost gibanja v naravi;
 • učenja in razvijanja sposobnosti ob soočanju z naravnimi preprekami;
 • razmnoževati se po svoji volji;
 • skrbeti za mladiče;
 • doživeti naravo takšno, kot je;
 • doživeti dež, sonce, veter,…;
 • možnost občutiti vse to.

Namesto dopuščanja naravnega pristnega seksa med bikom in kravo je mnogim kmetom v navado prišlo vsakoletno posilstvo – umetna oploditev:

PREHRANA MESOJEDIH ŽIVALI

Tudi pri prehrani psov in mačk je isti problem, kot pri ljudeh. Štiri sorodne nesmiselne ideje:

 • “Sem vegetarijanec, ampak včasih jem ribe.”
 • “Sem moški, ampak imam včasih vagino.”
 • “Sem poštenjak, ampak včasih oropam zadrugo.”
 • “Rad imam živali, ampak finančno podpiram baterijsko rejo, da z mesom, ki pride od tam, nahranim, oz. rešim življenja drugih ubogih živali, ker se mi živali smilijo.”

Briketi za živali iz trgovin načeloma vsebujejo meso, ne zgolj ostanke mesa (preveriš na deklaraciji produkta). Z nakupom briketov, v katerih je perutnina iz industrijske reje, hote ali nehote financiraš baterijsko rejo in to, da se perutnini krati osnovne življenjske pravice. Podobno velja tudi za meso drugih vrst živali.

2 konkretna primera izvlečka deklaracije hrane za živali:

 • Z govedino in korenjem: meso in živalski stranski proizvodi (od tega 5% govedina), rastlinski izvleček beljakovin, zelenjava (5% iz posušenega korenja), riba in stranski proizvodi ribe, rastlinski stranski proizvodi, minerali, olja in maščobe, sladkor.
 • S piščancem & zelenim fižolom: meso in živalski stranski proizvodi (od tega 8% piščanec), rastlinski izvleček beljakovin, zelenjava (5 % iz posušenega zelenega fižola), riba in stranski proizvodi ribe, rastlinski stranski proizvodi, minerali, olja in maščobe, sladkor.

Nekaj boljših rešitev, kako prehraniti svoje mesojede živali:

 • pusti mačkam, da jedo miši, ki živijo na zemlji, ki ni kontaminirana s fitofarmacevtskimi sredstvi; nudi jim okolje, kjer lahko hrano lovijo same;
 • uporabi ostanke mesa iz eko živinoreje (ker je paša odprta, živali niso privezane, hrana, s katero jih krmijo, je bolj zdrava, skrbi se za ekosistem, preprečuje se erozijo tal,…);
 • uporabi brikete iz eko živinoreje;
 • daj jim meso živali, ki umrejo naravne smrti (in so živele v okolju miroljubnega kmetijstva);
 • če ne gre drugače, jim daj brezplačne ostanke mesa iz industrijske živinoreje (če so brezplačni, potem ne financiraš vseh grdih ravnanj, do katerih prihaja v industrijski živinoreji).

Opomba: po mnogih znanstvenih raziskavah veliko vrst psov za preživetje in ohranjanje zdravlja ne potrebuje mesa.

PROIZVODNJA JAJC IN REJA PERUTNINE V SLOVENIJI

Kako nastane večina v trgovinah prodajanih keksov, peciv, tortic,…, katerih vsebina so jajca? Na podlagi celoživljenjske zlorabe kokoši v baterijski reji. Po nekaterih strokovnih ocenah je nedavno v Sloveniji 60% vseh izdelkov, ki vsebujejo jajca, vsebovalo jajca iz etično 100% sporne – baterijske reje. Vsak potrošnik, ki kupuje jajca, ki prihajajo iz tovrstne reje ali pa produkte, ki vsebujejo jajca iz takšne reje (potice, piškoti, palačinke, jajčne testenine, kroglice za v juho, kremšnite, torte, jajčni namazi, majoneze,…), sofinancira in s tem spodbuja takšno rejo. Moralna odgovornost potrošnika je, da ne spodbuja in ne financira takšna delovanja, če to zmore.

Načeloma imamo izbiro, kakšne vrednote in kakšno ravnanje z živalmi podpiramo.

Ceniš svobodo gibanja? Svobodo do druženja in izbire partnerja? Svobodo do telesnega stika? Svobodo do skrbi za svoje otroke? Svobodo do izkušanja naravnih pojavov (sonce, dež, veter,…)? Svobodo do raziskovanja, ustvarjanja, napredovanja in učenja v naravi? Svobodo do izbire hrane? Če je odgovor JA, potem jo omogoči tudi drugim živim vrstam in financiraj tiste ponudnike produktov živali, ki lepo delajo z njimi in jim nudijo čim več od naštetega. Ali pa jih sam(a) vzredi v primernem okolju. Ne ješ mesa in produktov živali? Toliko bolje, tem problemom si se izognil(a). Se zavzemaš za prostoživečnost živali? Tudi prav.

Lahko podpišeš tudi peticijo na strani https://imasjajca.si/. Bistvo peticije:

Ne le jajca, tudi večina mesa perutnine prihaja iz 100% etično sporne reje. Primer je stran http://web.archive.org/web/20220419012313/http://www.golavsek.slo.site/. Leta 2022 je bila to stran kmetije, ki je bila kooperant perutninarstva Pivka – enega od treh največjih podjetij perutninarstva v Sloveniji (drugi dve podjetji sta Perutnina Ptuj in Agromerkur Murska Sobota). Redijo piščance pitance. Na tej strani je bilo leta 2022 moč najti članek iz časopisa, kjer se hvalijo s tem, da ustrezajo standardom – da imajo vedno vse čisto, pa da je pri njih na 40. dan starosti piščancev na 1 kvadratnem metru za 39 kg piščancev. Predstavljaj si za 39 kg ljudi na 1 kvadratnem metru od rojstva do smrti. 40. dan je tudi zadnji dan za vsakega od več kot 20 000 piščancev, ki jih tam redijo. V enem letu jih na eni sami kmetiji vzredijo cca 200 000. 200 000 smrti malih bitij, ki nikoli ne doživijo gibanja na prostem, pod realnimi sončnimi žarki. V Sloveniji.

Če pustimo ob strani dejstvo, da bi lahko mesojedi uživali tudi meso 7 ali več let starih kokoši (slovenski pregovor: “stara koka, dobra juha”), ki bi lahko dismemorirale telo, ko bi jim odbila ura lastnih celic, bi lahko piščancem pred usmrtitvijo omogočili vsaj približno tako dostojno življenje, kakršnega bi bili deležni brez obstoja kvazi superiorne vrste – Človeka.

ŠE NEKAJ PRIMEROV BOLJŠIH PRAKS

Prosta paša na Pokljuki

Gibanje goveda je povsem neomejeno, tudi ograj ni.

Kokoši na prosti paši na eni od sloveniskih kmetih

Reja živali v Krišnovi dolini na Madžarskem

Govedo se prosto pase, nikoli ni privezano. Več deset krav je dnevno pomolženih na roke vsak dan. Vsaka krava ima svoje lepo očiščeno “spalnico”, sliko na steni. Živali ne ubijejo, pred hlevom je simbolični kip, ki govori o tem, kakšna bo karma človeka, ki ubije kravo.

Sodelovanje goveda in ljudi na kmetiji Rine Stušnik

Govedo je bilo leta 2023 že 25. leto v oskrbi starejše gospe. Podedovala jih je in jim omogoča čim kvalitetnejše življenje do njihove naravne smrti (priprava pašnikov in hrane za čez zimo, dajanje zavetja pred neugodnimi vremenskimi razmerami). Imajo prosto pašo. Molze jih sredi travnika ali kjerkoli že so, na roke, da jih ne boli.

Leta 2022 je bila na kmetiji krava Ganga, ki je dajala mleko še 17 let po tem, ko je imela leta 2005 zadnjega telička Hamsija, ki jo je še vedno spremljal. Rina mi je zaupala, da mleko uživa surovo. Sam sem ga poskusil, čeravno mleka načeloma ne uživam in boljšega v življenju še nisem pil. Bilo je dišeče in mastno. Gange nihče ni posiljeval, nihče ji ni jemal otrok. Dajala je po 2-3 litre mleka. Deležna naj bi bila obilo ljubezni, kar naj bi bil sovzrok, zakaj je lahko tako dolgo dajala mleko.  Ljudje, ki se imajo za vegane, se vprašajo “Ali je tako prav za kravo?” Moj odgovor: “Če bi jaz bil krava v takem okolju v današnjem času, bi z veseljem dajal mleko, iz hvaležnosti in ljubezni do takega človeka.”

Poznaš še boljšo rešitev? Odlično.

Kako je Jack LaLanne dočakal 96 let in umrl zdrav

Poznan je kot “Godfather of Fitness”, oče fitnesa. Do svojega 15 leta starosti je bil sladkoholik in kar naprej bolan, nervozen, enkrat je enkrat je razmišljal o samomoru, drugič skušal celo ubit brata, mama ga ni mogla nikoli obvladovat. Čeprav je bil od glavobolov je bil že sit,  je bil telesno presuh,… razlagal je (videoposnetek), da je bil tisti čas zanj pekel na Zemlji.

Preskok na drugo stran se je pri njem zgodil po obisku predavanja Paula Bragga. O slednjem Wikipedija pravi, da je dočakal 80 let, domnevno zaradi poškodb nastalih ob surfanju.

Po tem predavanju je Lalanne zamenjal svoj življenjski slog, postal zdrav in ljudem govoril, kako zdravo in dolgo živet. Kako lahko mladostnik uči, kako dolgo živet? No, če ne drugače, tako, da to uresniči sam. 96 let je daleč nad povprečjem.

En od njegovih posnetkov na youtubu, kjer poln entuziazma opisuje svojo življenjsko zgodbo: 

Šali se, da si ne more privoščit, da bi umrl, ker bi to škodilo njegovem ugledu. Za moje pojme zares kvalitetno predstavljena, zanimiva in meni všečna zgodba. V 4. delu govor prevzame njegova žena (v domačem fitnesu, če se ne motim). LaLane si je za potrebe bolj učinkovite vadbe umislil veliko fitnes naprav.

Njegov moto: “Govori resnico, živi resnico.”

Prisegal je, da je za zdravje najbolj pomembna telesna vadba. Takoj za njo pa to, kaj ješ. Jaz bi rekel, da je poleg tega pomembno tudi, kako se počutiš (psiha).

Baje je naredil cca 1000 sklec v cca 20 minutah.

Tudi v svojih 90ih je treniral po 2 uri dnevno (vključno s hojo (še dobro, da vključno 🙂 )). Isto je bilo tudi na predzadnji dan njegovega življenja.

Preberi več

Število umrlih po vzroku smrti

Na osnovi na podatkov iz tabele s Statističnega urada Republike Slovenije sem naredil graf o številu umrlih po vzroku smrti po starostnih skupinah.

Koliko % ljudi umre zdravih? Nimam odgovora. Če ga imate, prosim pustite odgovor v komentarju.

Največ Slovencev umre zaradi bolezni srca in ožilja, potem zaradi novotvorb, potem zaradi zunanjih vzrokov umrljivosti, sledijo bolezni dihal in nato bolezni prebavil.

Zanimiv bi mi bil tudi graf, ki bi pokazal, koliko ljudi ima razne bolezni že tekom življenja, pa kolikokrat obiščejo zdravnika zaradi tega.

Bi ljudje začeli kaj bolj paziti na prehrano, če bi vedeli, kdaj se jim bodo najverjetneje začeli pojavljati hudi zdravstveni problemi, ki so zelo povezani z neustreznimi prehranjevalnimi navadami, neustreznim načinom priprave hrane, uživanjem konvencionalnih živil polnih ostankov pesticidov? Pa če bi vedeli, kako dolgo se bodo te bolezni vlekle in v kolikšni meri se bo poslabšala kvaliteta njihovega življenja? Ne vem…

Poglejmo, kaj pravijo pri konvencionalnem zdravstvu o boleznih srca in ožilja…

Preberi več

Praktičen primer, kako do več služb, boljšega gospodarstva na račun pridelovanja hrane

Poleg primera podajam še izračun, kako lahko več 10 000 brezposelnim Slovencem omogočimo delavna mesta.

Rusija. Topla greda na 6 hektarih

Vredna cca 9,5 milijona €. Zunaj imajo temperaturo -40°C, znotraj pa raste zelenjava. 4000 ton paradižnikov in 3000 ton kumar letno.
Vir: http://riadagestan.com/news/politics/russian_minister_of_north_caucasus_affairs_lev_kuznetsov_inspects_agromir_greenhouse_complex/

11.januarja je bilo na RTV Slo1, ampak na internetu ne najdem prispevka. To pomeni cca 11000 kg paradižnikov in 8200 kg kumar dnevno. Če bi en človek dnevno pojedel pol kg solate iz tega, bi bilo to dovolj za cca 38400 ljudi. 50 takih toplih gred bi bilo dovolj za celo Slovenijo. Ampak! mi takšnih toplih gred ne rabimo. Izberemo lahko boljši sistem:

Preberi več

Letni časi – ugodna ponudba zdrave in lokalno pridelane hrane

Z ekipo Letni časi smo pripravili ugodno ponudbo zdrave in lokalno pridelane hrane. Vas zanima sveže sadje in sveža zelenjava?

V Sloveniji ogromno hrane uvozimo. Več kot polovico! (glej objavo na RTV Slo). To je slabo za ekosistem in gospodarstvo. Letni časi si prizadevamo za lokalno hrano in ekološkoprehrambeno samooskrbo. Kako je slednja POMEMBNA? V bistvu tako zelo, da bi lahko na račun nje odpravili celoten! primanjkljaj v državni blagajni, ki znaša 1,018 milijarde €. S preprostim izračunom bom pojasnil zakaj.

Naročanje v spletni trgovini narocanje.letnicasi.si

»Letni časi« je projekt povezovanja in neposrednega sodelovanja med kmetijami in družinami, v sklopu katerega ponujamo zdravo in predvsem cenovno ugodno lokalno pridelano hrano. Vabimo vas k enostavnemu spletnemu naročanju svežih živil na spletni strani narocanje.letnicasi.si. Po uspešno oddanem naročilu boste lahko živila prevzeli ob določenih dneh na določeni lokaciji. Plačilo v gotovini ob prevzemu.

V redni ponudbi:

 • sveže sadje (poudarek na ekološkem)
 • sveža zelenjava (poudarek na ekološki)
 • kruh (ekološki pirin, kamutov, ovseni, koruzni)

Naročanje lahko izvedete v spletni trgovini http://narocanje.letnicasi.si/
Povabilo k naročanju najdete na spletni strani http://letnicasi.si/

Preberi več

Ekološka obdelava gred, dreves in trte pri Hervolovih v Brežicah

Še dva članka:

 1. Intervju: Milan Hervol – presnojedec in učitelj
 2. Ni neozdravljivih bolezni, so samo nepopravljivi ljudje